vineri, 26 august 2011

Legenda

     Primele însemnări despre localitatea  Stolniceni datează cu anul 1642. Prima vatră a satului s-a aflat în partea de sud-est a pădurii din localitate, urmele căreia s-au păstrat mai mulţi ani. Despre legenda provenirii satului există mai multe variante.

  1. Primul locuitor al satului a fost pe lîngă curtea lui Alexandru Lăpuşneanu paharnic(stolnic). Pentru devotamentul lui i s-a dat o bucată de pămînt(prin regiunea satului), unde şi-a făcut casă. Locuind în preajma pădurii, acesta confecţiona mese şi le schimba pe alte produse locuitorilor din împrejurimi. Respectiv cînd oamenii veneau să comande mese spuneau că se duc la stolnic. Pe lîngă casă mai ţinea şi un animal, o capră fără coarne, numită şi ciută. Rîul Cogîlnic reprezenta pentru familia stolnicului o sursă importantă de apă. O dată pe timp de arşiţă stolnicul a plecat după apă la rîu, iar la întoarcere a găsit capra moartă de sete. Capra a fost îngropată aproape de casă, iar el împreuna cu familia s-au mutat aproape de cursul rîului. Astfel apare prima vatră a actualei localităţi, iar dealul unde a fost înmormîntată capra poartă pînă în ziua de astăzi de Dealul Ciutei. Cu timpul s-au alipit şi alte familii, iar aşezarea s-a numit Stolniceni, de la stolnicul care îşi lărgise activitatea de confecţionare a meselor.
  2. Conform celei de-a doua legende primii locuitori ai satului locuiau în preajma pădurii, aceştia serveau masa la nişte mese făcute din trunchiurile copacilor din pădure. O dată năvălind trupele nomade pe aceste meleaguri au dat de aceste mese şi întrebarea a fost: "-Чьи столы?" răspunsul fiind "-Столы ничейные?" de unde şi denumirea satului Stolniceni.  

Un comentariu: