joi, 25 august 2011

Situl arheologic.

     În pădurea din localitate este amplasat un sit arheologic, acesta reprezentînd un punct de atracţie. Deoarece este vorba despre o cetate geto-dacică unică în lume se prevede ca aceasta să fie inclusă în traseul turistic "Drumul Vinului". La fel un interes destul de mare îl au şi cercetătorii din România, ei au propus ca situl arheologic să fie inclus într-un alt traseu turistic, acesta fiind un traseu internaţional.
     Primele cercetări din cadrul cetăţii geto-dacice au fost efectuate în anul 1933 de către cercetătorii Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. După care pînă în 1947 nu s-au efectuat cercetări. În perioada anilor 1954-1957 au început să se efectuaeze cercetări mult mai intens, pentru ca pînă în 1989 să fie iarăşi stopate. Din 1990 acestea se efectuează periodic, la ele participînd reprezentanţi din România şi din ţara noastră. În vara anului 2010 în urma unui proiect dintre USM, în frunte cu dmn. Tudor Arnăut, Universitatea "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, Muzeul Armatei Naţionale şi autorităţile locale au început să se desfăşoare săpături mult mai intens.
     În urma săpăturilor au fost găsite mai multe obiecte din lut, piese din harnaşament, tibule, obiecte de cult, cuţite, piese de amfore greceşti aceasta demostrînd faptul că prin intermediul rîului Cogîlnic ce străbate localitatea se efectua schimbul de mărfuri dintre negustorii greci şi localnici. Scheletele care au fost descoperite încă nu au fost studiate pentru ca să se stabilească vîrsta şi sexul, deoarece nu este un medic antropolog aici pe loc, respectiv au fost transportate în România pentru a putea fi studiate.
     Toate obiectele descoperite sunt expuse în cadrul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu